Общи условия

Европейска конференция за демократично образование EUDEC


 1. Съгласие за визуални материали

Участниците дават своето съгласие организаторите да използват снимки и видео-материали с тяхно участие с цел промотиране на следващи конференции за демократично образование, както и дейностите на Общност за демократично образование и Европейската общност за демократично образование.

2. Билети за участие

Пълният билет в стая включва:

 • настаняване в стаите на Национален Учебен център на Български червен кръст, село Лозен;
 • изхранване  – 3 пъти дневно в кафе-ресторанта на Национален Учебен център на Български червен кръст, село Лозен;
 • посещение на всички събития в рамките на Конференцията – лекции, работилници, прожекции, концерти и т.н. включително превод на български/английски на събитията от официалната програма;
 • възможност за включване във фестивалната програма – инициатива на участника е да се впише на място в предоставения за целта график;
 • възможност за свободно общуване с всички останали посетители, както и с лекторите при спазване на техните лични граници и предпочитания.

Пълният билет в палатка включва:

 • място за разполагане на палатка – при заявка, може да се добави и наета от организаторите палатка;
 • достъп до общи бани и тоалетни;
 • изхранване  – 3 пъти дневно в столовата на Национален Учебен център на Български червен кръст, село Лозен;
 • посещение на всички събития в рамките на Конференцията – лекции, работилници, прожекции, концерти и т.н. включително превод на български/английски на събитията от официалната програма;
 • възможност за включване във фестивалната програма – инициатива на участника е да се впише на място в предоставения за целта график, а при нужда може да потърси съдействие от доброволците на място;
 • възможност за свободно общуване с всички останали посетители, както и с лекторите при спазване на техните лични граници и предпочитания.

Дневният билет включва:

 • посещение на всички събития в рамките на Конференцията – лекции, работилници, прожекции, концерти и т.н., включително превод на български/английски на събитията от официалната програма;
 • възможност за включване във фестивалната програма – инициатива на участника е да се впише на място в предоставения за целта график, а при нужда може да потърси съдействие от доброволците на място;
 • възможност за свободно общуване с всички останали посетители, както и с лекторите при спазване на техните лични граници и предпочитания.

Еднодневният билет включва:

 • посещение на всички събития в рамките на Конференцията за конкретния ден – лекции, работилници, прожекции, концерти и т.н., включително превод на български/английски на събитията от официалната програма;
 • възможност за включване във фестивалната програма за конкретния ден – инициатива на участника е да се впише на място в предоставения за целта график, а при нужда може да потърси съдействие от доброволците на място;
 • възможност за свободно общуване с всички останали посетители, както и с лекторите в конкретния ден при спазване на техните лични граници и предпочитания.

Заплатената такса НЕ ВКЛЮЧВА:

 1. Транспорт до и от мястото на Конференцията (Национален Учебен център на Български червен кръст, село Лозен);
 2. Грижа за деца и непълнолетни – родителите или придружителите на децата запазват отговорността си за сигурността и безопасността на децата и непълнолетните лица, които са довели на Конференцията;
 3. Допълнителни храни и напитки, които се продават на мястото на Конференцията и не са част от трите хранения на ден (при заплатен пълен билет);
 4. Продукти, които може да се предлагат на мястото на Конференцията – като бордови игри, книги и т.н.

3. Връщане на такса за регистрация 

Таксата за регистрация подлежи на възстановяване единствено при непровеждане на Конференцията. При невъзможност за участниците да посетят събитието, след като вече са го заплатили, те могат да потърсят други хора, на които да продадат билетите си, включително използвайки основни комуникационни канали като Фейсбук събитието и Фейсбук групата EUDEC Conferences. За прехвърлянето на билета на друго име, участниците следва да уведомят организаторите писмено чрез имейл на eudec2023@odo.bg.

4. Юридически и административни норми

При всякакви спорове и евентуални нарушения се прилагат законите на Република България.