Габриел Гройс

Осем основни аспекта на качеството на образованието и нуждата от демократично образование


Всички говорят за необходимостта от промяна на образованието. Организацията на обединените нации постави „качествено образование“ като глобална цел 4 в своите 17 цели за устойчиво развитие в Програма 2030.
Но когато погледнем за какво се отнася тя, откриваме предимно цели за недискриминационен и равен достъп до самото училищно образование, както и някои за предприемачество, обща четивна и математическа грамотност, устойчивост и глобално гражданство.
Това очевидно е фундаментално и важно, но не описва конкретни педагогически критерии или образователни практики на центровете, в които милиони деца прекарват ежедневието си в продължение на много години през най-чувствителния период от живота си.

И така, какво означава или как трябва да изглежда качеството на образованието за децата? Как трябва да се третират децата и да им се позволява да се развиват в педагогически условия?

Компактният списък от „Осем основни аспекта на качеството в образованието“ е опит да се даде много директно резюме за това кои актуални основни концепции в образованието наистина имат значение.
…особено във времена, в които всички искат промяна.
И тази нужда от промяна не идва само от педагогическа гледна точка. Нашето общество трябва да се промени, за да оцелее, и затова образованието е решаващ елемент.
Какво не е наред и какви решения предлага демократичното образование за тези проблеми…?

В тази встъпителна беседа ще направим преглед на основите на образователната практика по съвсем конкретен начин, обхващайки базата, за да продължим разговора оттук нататък…

Вижте:
останалите Теми от програмата;
останалите Официални лектори.

Регистрирайте се за Конференцията от ТУК.