Луз Олид и Давид Кабайеро

Стартиране на Лабораторията за образователна трансформация


Доволни ли сте от разпространението на революцията в образованието?

Навсякъде по планетата пионерите в областта на образованието показват как да направят възможни новите модели за образование, ориентирано към учащите се. Огромното мнозинство от децата и младежите обаче все още нямат достъп до пространства, които им дават възможност да развиват своите страсти и ключови житейски умения, като учене през целия живот и самонасочване.

Това сега е по-необходимо от всякога, предвид новите предизвикателства, свързани със заетостта, психичното здраве и необходимостта от социално и екологично обновление. Измеренията на това социално предизвикателство са огромни. Никой не може да се справи сам.

Присъединете се, за да чуете за нов съвместен проект, който иска да промени това: Лабораторията за образователна трансформация.

И станете част от неговото сътворяване!